Blog

החלטת רשות המסים פוגעת בקרנות השקעה זרות בישראל

החלטת רשות המסים פוגעת בקרנות השקעה זרות בישראל

ליאון הריס

רשות המסים בישראל פרסמה זה עתה החלטה מקדמית, המטילה מס חלקי על קרנות השקעה זרות מסויימות.

רקע כללי:

סעיף 108 לפקודת מס הכנסה בישראל מאפשר לרשות המסים לגבות מס מתושב ישראל המייצג תושב חוץ. רשות המסים טוענת כי רווחים ממכירת מניות וניירות ערך הינם הכנסה מעסק בישראל החייבת במס הכנסה מלא, כי זה העיסוק של הקרנות. במלים אחרות, לטענת רשות המיסים, לקרנות אלה יש “מוסד קבע” (מקום עסקים קבוע או סוכן תלוי) בישראל. זו טענת רשות המסים גם עם לא חלה אמנת מס.  סעיף 108 נחשב  כגורם מרתיע לאורך השנים להשקעה בישראל או באמצעותה.

כדי להתגבר על ההרתעה הזו, קרנות השקעה זרות בדרך כלל מבקשות החלטת מיסוי מיקדמית אם הן משקיעות בחברות ישראליות בסיוע יועץ ישראלי או אם מנהל השקעות של קרן פלונית עולה לישראל.

בשנה שעברה כתב מבקר המדינה בדו”ח השנתי שלו, כי לדעתו חלק מהחלטות אלה עולות, ככל הנראה, על סמכותה של רשות המיסים הישראלית הכלולה בסעיף 16א’  לפקודת מס הכנסה. מבקר המדינה התייחס להחלטות מיקדמיות שנועדו לתת פטור גורף או שיעור מס קבוע, במקום להתאים את המס הישראלי לזכאות לזיכוי בגין מס ישראלי במדינת התושבות של המשקיע.

כתוצאה מכך, רשות המיסים פרסמה כעת החלטת מיסוי חדשה אנונימית  (6631/18) אשר מתיחסת לקרן השקעות שלא הייתה זכאית, ולא רוצה, החלטת מיסוי מיקדמית לפי סעיף 16א’.

העובדות:

ההחלטה מתייחסת לקרן השקעות שהוקמה כשותפות מוגבלת. השותף המוגבל היחיד (המשקיע) הינו תושב חוץ ממדינה שאין לה אמנת מס עם ישראל, אלא נמצא בבעלות חברה ציבורית הנסחרת במדינה שיש לה אמנת מס עם ישראל. השותף הכללי הינו שותפות ישראלית בה השותפים המוגבלים הם תושבי ישראל ויפן. מטרת הקרן הינה להשקיע בחברות טכנולוגיה ישראליות (“חברות מטרה”). החלטות לגבי השקעות מתקבלות על ידי ועדת השקעות של השותפות הכללית והשותפות המוגבלת, הפועלת בישראל ובחו”ל. חברת שירות ישראלית מבצעת תפקידים שונים בתחום הייעוץ הכלכלי. לשותף הכללי ישולמו עמלה קבועה ודמי הצלחה. לחברת השירותים ישולמו דמי הפעלה.

מה נקבע בהחלטה:

בהחלטה המיקדמית נקבע כי רווחים ממימוש השקעות בחברות מטרה ימוסו בישראל באופן יחסי לעלויות בישראל לעומת כל העלויות העולמיות מדי שנה. הערה: לא ברור מה קורה אם כמה השקעות   במשך שנים רבות.

יוטל מס על דמי הניהול הקבועים ודמי ההצלחה באופן יחסי כאמור בכל שנה. כל שותף יחויב במס על חלקו.

תושב ישראלי בשותפות מוגבלת חייבים במס בישראל על הכנסותיהם העולמיות בבסיס פרסונלי, תוך מתן זיכוי בגין מסי חוץ, אם יש.

שיעורי המס בישראל החלים כיום – הינם 23% לחברות, עד 50% ליחידים.

הקרן וחברת השירותים חייבים להירשם לצורכי מס ישראליים ולדווח לרשות המיסים על הכנסותיה הנובעות בישראל ונחשבים כנציגים לפי סעיף 108 (דהיינו נציגים למשקיעים הזרים).

מס שכר ורווח:

ההחלטה המקדמית הנ”ל אינה מתייחסת לחוק מע”מ. החלטה מקדמית נוספת (4396/15 מיום 4.8.15) ותיק בבית המשפט המחוזי (תיק Equitas מיום 26.6.17, 25935-02-16) קבעו כי בשל היקף העסקאות, קרן השקעות עשויה לא רק להיות כפופה למס הכנסה, אך גם למס שכר ורווח בשיעור של 17% – זהו מס מיוחד שמחליף מע”מ במקרה של מוסדות פיננסיים כגון בנקים וחברות ביטוח בישראל. כל זה בלי דיון או הסבר.

הערות:

ההחלטה המיקדמית מחייבת באופן חלקי את המשקיעים הזרים בקרנות בעלות נוכחות ישראלית. ההחלטה גם מטילה מס רגיל על מנהלי הקרן לא רק על דמי ניהול קבוע אלא גם על דמי הצלחה במקום מס רווח הון, כנראה.

זוהי עמדה קשוחה יותר מצד רשות המסים. המדיניות בעייתית משום שהיא מעודדת קרנות זרות לקצץ בעלויות הישראליות ובנוכחותן בישראל. נראה כי פסק דין זה מיועד בעיקר לקרנות המשקיעות מחוץ לישראל. במקרה של קרנות שמשקיעות לפחות 10 מיליון דולר בתחומים מסוימים במשק הישראלי, ובמיוחד בתעשייה ובהייטק, קיימות החלטות מיסוי סטנדרטיות אחרות, המכירות ברווחי הון של משקיעים (כולל שותפים מוגבלים) במכירת חברות מטרה ואף מעניקות פטור למשקיעי חוץ בתנאים מסויימים. עוד נראה האם יפעילו כל החלטות מיקדמיות אלה באופן הוגן ושווה.

סעיף 108 לפקודת מס הכנסה הינו סעיף מיושן שנובע מהמנדט הבריטי. הסעיף המקביל בחקיקה הבריטית (סעיף 78 ל-Taxes Management Act) בוטל   מזמן על ידי ממשלתה של מרגרט תאצ’ר כדי למנוע נזק למרכז הפיננסי של לונדון. החלטה המיקדמית החדשה לא תהיה פופולרית כי מדובר על מסוי לא נפוץ בחו”ל. נראה כי יש צורך לבטל את סעיף 108 גם בישראל.

לסיכום:

קרנות זרות בעלות נוכחות ישראלית צריכות להיזהר מקיום מוסד קבע ישראלי לצורכי מס הכנסה ומס שכר ורווח. יש לתכננן היטב ולשקול פנייה לרשות המיסים כדי לקבל החלטה מיקדמית מתאימה מרשות המסים.

כמו תמיד, יש להתייעץ עם יועצי מס מנוסים בכל מדינה רלבנטית בשלב מוקדם במקרים ספציפיים.

[email protected]

הכתב הוא רואה חשבון מוסמך ומומחה מס בפירמת הריס יעוץ ומיסוי בע”מ

Join Our Newsletter

Your name Email address: